MISTERIJSKI CENTRI

MISTERIJSKI CENTRI

SVET, ZEMLJA I ČOVEK

SVET, ZEMLJA I ČOVEK

Rudolf Steiner

OKULTNI POKRET U XIX VEKU I NJEGOV ODNOS PREMA SVETSKOJ KULTURI

ISBN: 978-86-85339-53-0
Preveo/la: Kristijan Gradečak
Format: 13x20
Uvez: meki
Broj stranica: 210
Godina izdanja: 2020
14,50 €
13,78 €
Najniža cijena unazad 30 dana: 13,78 €
Trenutno nedostupno

Upišite email na koji ćemo vas obavijestiti kada proizvod postane ponovno dostupan.

Pošalji
 
 
Imate pitanja o knjizi?
Šerajte s prijateljima
GA 254.
Vidovitost i mišljenje. Simbolika u školama inicijacije. Razlika između ezoterika i egzote?rika o objavljivanju ezoternog znanja. Kompromis postignut kroz uvođenje medijumstva i spiriti?zma. Neuspeh pokušaja. Duhovna nauka i načelo koje su sledili egzoterici od sredine XIX veka. /
Medijumske metode istraživanja u Teosofskom društvu. Put spoznaje u duhovnoj nauci. Ciljevi
određenih tajnih redova. Neuspeh spiritizma. Jedinstvena ličnost – Helena Petrovna Blavacki. Osni?vanje Teosofskog društva. Prethodnice osnivanja nemačkog ogranka Teosofskog društva i razvoj
duhovnonaučnog pokreta. / Materijalizam XIX veka. Razmišljanje o mišljenju kao uslov za prepo?znavanje jalovosti materijalističkog pogleda na svet. Pravo poreklo atomizma. / Pokušaj okultista
da spreče pad u materijalizam. Materijalizam u strujama mišljenja tokom XIX veka. Zablude medijumstva. Izobli?čenje učenja o osmoj sferi preko Sineta i Blavacke i pozadina tog izobličenja. / Osma sfera. Uticaj Duhova oblika i
borba Lucifera i Ahrimana protiv tog uticaja. Delatnost ezoterika povezanih sa strankom anglikanske Visoke crkve u
hrišćanstvu. O „mineralizaciji“ Meseca. Složenost teme o osmoj sferi. / Opasnosti zastranjivanja pri ulasku u duhov?ne svetove. Vidovitost u starim i novim vremenima. Obnova eterskog tela u vezi sa ponovnom pojavom Hrista u
eterskom. Drevno znanje još prisutno u doba nadirućeg materijalizma; primer kod Hajnrota i Getea (Makarija u
„Lutanja Vilhelma Majstera“). / Istraživanje o životu između smrti i novog rođenja. Preobražaj neiskorišćenih
fizičkih snaga u duhovne snage posle smrti. Obrnuti život spavanja u kamaloki. Granice koje su postavile nauka i
religija za sprečavanje prodora u duhovne svetove. / Svrha korišćenja simbola u takozvanim tajnim društvima ili
redovima. Problem objavljivanja znanja do sada držanog u tajnosti. Preobražaj snaga u svetskoj istoriji prikaza?nog u Danteovoj „Božanstvenoj komediji“ i u priči o ocu Antoniju. Snage iza prirodnih pojava neprijateljske prema
prirodi i prema čoveku i doživljaji duše. / Važnost istraživanja mineralnog sveta za zemaljski razvoj čoveka. Dvoj?nost u svetu čula; trojnost u natčulnom svetu. Ahrimanska inteligencija i luciferska volja. Opasnosti objektivnog
okultizma (Scila) i subjektivnog misticizma (Haribda) i njihova prevencija kroz duhovnu nauku. / Ljudska svest
između objektivne i subjektivne stvarnosti, između ahrimanskog i luciferskog sveta. Odstupanja svesti i kako ih
prevazići. Mit o Tantalu. Vodeća načela duhovne nauke.
 

Slične knjige:


 
Nedavno gledane knjige: